Bedrijf

Overheden ondersteunen bij het versterken van de visuele communicatie, zowel extern als intern.
Dat is de missie van Videoloket. Wij hebben veel ervaring met overheden en willen onszelf nadrukkelijk als specialist van videocommunicatie voor overheden positioneren.

Daarachter zit onze oprechte overtuiging dat het inzetten van video en animatie veel kan opleveren voor overheden. Animaties bijvoorbeeld zijn uitermate krachtig in het uitleggen van hoe dingen werken. Snel begrijpen hoe iets werkt verkleint de frustratie bij afnemers en vergroot de waardering voor de aanbieder van de informatie.

En….ook de grote groep mensen die niet zo taalvaardig is wordt bereikt. En dat zijn er 1.5 miljoen in Nederland.


( voorbeeld van animatie Leerlingenvervoer in een pagina van de gemeente Apeldoorn )

Onderzoek

Videoloket baseert haar diensten zoveel mogelijk op feiten. Uit onderzoek blijkt dat het aanbieden van video in combinatie met teksten meer mensen prikkelt ( 200 tot 300 procent) om zich in een onderwerp te verdiepen. Uit marketingonderzoeken blijkt ook dat de conversieratio, dat is het overgaan tot een actie, bij video aanzienlijk hoger is dan bij tekst. Dat is helaas nooit onderzocht bij overheden, maar wij hebben de overtuiging dat video de burger positief kan prikkelen bepaalde procedures te volgen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een digitale route…

Daarnaast blijkt uit verschillende onderzoeken de volgende effecten bij het inzetten van video.

- Meer mensen worden bereikt, ook zij die niet zo tekstvaardig zijn
- Minder telefoontjes naar het callcenter
- Intensiever gebruik van de website
- Video geeft een hogere waardering van de informatie bij gebruikers.
- Video vergroot de betrokkenheid

Video werkt, daar zijn wij van overtuigd. Al vele jaren produceren we video’s. Vaak ook voor de landelijke overheid.  Soms met hoge kwaliteit, zorgvuldig gemaakt, voor langere tijd en voor een groot publiek, maar ook 1 dags producties om snel in de publiciteit te brengen.

Videobeleid

Video toepassen in de communicatie moet groeien. Dat doe je niet van de een op de andere dag. Daarvoor is beleid nodig, competenties van medewerkers versterken, faciliteitein op orde brengen, routines aan passen, budgetten verschuiven, etc. Videoloket kan daar bij helpen dankzij een brede waaier aan casuïstiek.

Uitdagingen

Overheden staan voor grote uitdagingen. Gemeenten worden meer en meer het centrale overheidsloket voor burgers en de burger zelf wordt kritischer en veeleisender. De digitale dienstverlening staat centraal en tegelijkertijd moet het contact een menselijke maat behouden. Wij denken dat in deze processen video van grote toegevoegde waarde kan zijn. We helpen overheden graag daarbij.

Reageren is gesloten.